Система Kaizen

Що таке система Kaizen?

Kaizen — це японська філософія або практика, яка фокусується на безперервному вдосконаленні процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів і управління, а також всіх аспектів життя організації.
У філософії Kaizen організації безперервно покращують усі функції бізнесу, в чому задіяні всі працівники — від директора до простого робітника. Покращуючи стандартизовані дії та процеси, Kaizen має на меті усунути всі втрати.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Kaizen вчить, що немає нічого постійного, все тече і змінюється, але постійний і маленький крок грішить працює для вдосконалення краще, ніж «робити зопалу», і, звичайно, краще, ніж взагалі нічого не робити.
Kaizen – це підхід до створення постійного вдосконалення, заснований на ідеї, що невеликі поточні позитивні зміни можуть досягти значних поліпшень.
Правильна організація роботи та виробничих процесів на нашому підприємстві дуже важлива для його ефективності.
Чим чіткіше організована робота і чіткіші обов’язки, тим продуктивнішою стає фабрика.