Екологічна безпека

Політика у сфері екологічної безпечності ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс»

Керівництво та персонал нашого підприємства здійснюють діяльність в сфері виробництва одягу з чітким розумінням відповідальності за техногенний вплив на навколишнє середовище з урахуванням вимог екологічної безпеки.
Наша мета – виконання робіт з виробництва еко-одягу з максимальною ефективністю і мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище.
З метою забезпечення екологічної безпеки, постійного поліпшення екологічних характеристик господарської діяльності, наше підприємство бере на себе наступні зобов’язання:

  • Дотримуватись Українських та міжнародних норм законодавства, корпоративних вимог Політик організацій Клієнтів, що пред’являються в області Екології;
  • Постійно знижувати негативний вплив на навколишнє середовище, за рахунок вдосконалення системи екологічного менеджменту підприємства;
  • Попереджати забруднення навколишнього середовища і можливість виникнення екологічних аварійних ситуацій шляхом систематичного моніторингу;
  • Навчати персонал з метою підвищення кваліфікації та рівня екологічної свідомості та відповідальності в рамках виробничої діяльності;
  • Проводити системну роботу щодо зменшення кількості забруднень і скорочення обсягу промислових і господарських відходів.

Політика в області екології відповідає цілям підприємства і поширюється на всі сфери діяльності, регулярно переглядається, доводиться до відома всіх зацікавлених сторін і обов’язкова для виконання. Вона забезпечує нам основу для встановлення та перегляду цілей у сфері екології.
Втілення в життя даної Політики – основа сталого розвитку нашого Підприємства.

Шляхи вирішення поставлених завдань

  • Забезпечення виконання політики у сфері екологічного менеджменту та поставлених цілей.
  • Проведення систематичного аналізу функціонування системи екологічного менеджменту.
  • Послідовне вдосконалення системи управління екологічного менеджменту.
  • Моніторинг екологічного впливу на навколишнє середовище та постійне зниження впливу.
  • Постійне навчання персоналу для підвищення його професійного рівня та кваліфікації.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.