Система Asaichi

Що таке система Asaichi?

Asaichi – це система, яка функціонує у формі зустрічей, за допомогою яких відбуваються найважливіші процеси в організації. Під час коротких та ефективних зустрічей здійснюється постійний моніторинг основних показників, виявляється проблема, призначаються відповідальні особи за її вирішення …
Між працівниками різних підрозділів виховується співпраця у досягненні спільної мети, дисципліни та відповідальності.
Система Asaichi нерозривно пов’язана з іншими методами Lean та допомагає успішно інтегрувати їх у покращення результативності діяльності організації.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Основні принципи:

  • Зустріч повинна бути короткою та ефективною;
  • Обговорюються питання, пов’язані з безпекою, якістю, ефективністю, нюансами діяльності;
  • Наради необхідні для інформування, призначення відповідальних осіб та термінів, але не для вирішення проблем;
  • Необхідно заздалегідь підготуватися до зустрічі;
  • У засіданні беруть участь представники профільних відділів.