Бережливе виробництво

Що таке Lean?

Сотні підприємств в Україні беруть методологію бережливого виробництва (Lean production) на озброєння. Створюється враження, шо це такий собі чарівний ключ до успіху. А як насправді?
Виробництво Lean production означає “виробництво”, що очищене від всього “зайвого” , або “Бережливе виробництво”. Впровадити цю систему можна завдяки значному скороченню, або навіть видаленню всіх процесів, що не приносять цінності.

Мета Lean

Мета концепції бережливого виробництва – позбутися всіх видів втрат та домогтися максимальної ефективності використання ресурсів шляхом безперервного вдосконалення всіх процесів організації, спрямованих на підвищення задоволеності споживачів.
Lean-це якість, швидкість, економічність. Тобто, виробляємо більше, а затрачаємо менше (людських зусиль, обладнання, часу виробничих площ), при цьому випускаємо якісну продукцію, яку захоче споживач.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Інструменти ощадливого виробництва – методи Lean

  • Система 5S – сортуйте, дотримуйтесь порядку, тримайте в чистоті, стандартизуйте, вдосконалюйте
  • Кайдзен (kaizen) – метод безперервного вдосконалення
  • Asaichi – система, яка функціонує в формі зборів і дає змогу керувати всіма процесами підприємства
  • PDCA – метод, який допомагає знайти основну причину виникнення проблеми і передбачити дії для її усунення
  • Стандартизована робота – метод, з допомогою якого здійснюється пошук та закріплення найкращої практики виконання операції і дій. забезпечення стабільних процесів і якісного результату
  • SMED – переналагодження/переоснащення обладнання менш ніж за 10 хвилин
  • Kanban – це система для контролю логістичного ланцюга з точки зору виробництва, але не система інвентаризації.
  • ТРМ – загальний догляд.