Політика якості

Політика у сфері якості ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс»

Максимальне задоволення вимог та очікувань замовників щодо якості продукції і термінів виконання. Висока якість продукції та постійне її покращення – це головна умова задоволеності замовників, зміцнення економічного положення і подальшого розвитку нашого підприємства.
Для цього керівництво приймає на себе зобов’язання максимально задовольняти вимоги та очікування замовників, які б забезпечували одержання прибутку, достатнього для процвітання підприємства та гідного рівня життя кожного працівника.

Основні завдання в досягненні поставленої мети:

 • Постійно підтримувати та зміцнювати взаємовигідні відносини з замовниками шляхом виконання їх вимог “вчасно і якісно”.
 • Постійне вдосконалення засобів виробництва та інфраструктури підприємства.
 • Забезпеченість і підтримання необхідного рівня компетентності та професіоналізму персоналу на підприємстві.

Шляхи вирішення поставлених завдань

 • Забезпечення виконання політики у сфері якості та поставлених цілей;
 • Моніторинг і аналізування внутрішніх і зовнішніх чинників контексту підприємства;
 • Проведення систематичного аналізу функціонування системи управління якістю;
 • Послідовне вдосконалення системи управління якістю;
 • Моніторинг процесів та аналізування даних виробництва;
 • Постійне навчання персоналу для підвищення його професійного рівня та кваліфікації;
 • Постійне вдосконалення засобів виробництва;
 • Постійне вдосконалення інфраструктури підприємства.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.