Відповідно до ч.4  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» інформуємо про те, що станом на 15.04.2021р. (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів), загальна кількість акцій становить 4 643 509, кількість голосуючих акцій становить 4 436 982.